Âşık Remzâni

 

 

 
İÇERİK
 
 
01-   Açıldı güller öter bülbüller
02-   Adem ademmi olur taşlanmayınca
03-   Ademin ilmini taşıyım dersen
04-   Ali`dir Kur`an`da sure-yi Rahman
05-   Arla namus  şişesini
06-  Arz eyleyip geldim Aziz Baba`ya
07-   Aşık oldum aşka düştüm
08-  Aşk bağının gülün deren
09-  Aşka düştüm divaneyim
10-  Aşkın ateşine yanayım dersen
11-  Aşkın ateşine yanmayan aşık
12-  Aşkın deryasına dalayım dersen
13-  Aşkın gizli kapısını
14-  Aşkından perişan oldum
15-  Ayrılık günleri erişti bize
16-  Ayrılık zamanı veda gününde
17-  Bahar geldi sürülerin otlanır
18-  Baka baka yollarını gözledim
19-  Bedehşan elinde bir bağa girdim
20-  Ben bir biçare divaneyim
21-  Ben bu nefsin elinden nereye gitsem
22-  Ben de şu dünyada ölmek isterdim
23-  Bir güzelin aşıkıyım ey canlar
24-  Bir güzelin hasretiyle derdiyle
25-  Bizde arz eyledik Ulu Dergah’ı
26-  Boş havada ne gezersin
27-  Boşuna güvenme yalan dünyaya
28-  Bu gece düşümde gördüm cananı
29-  Bülbülün feryadı gülün dalında
30-  Cennette cenanım lü`lü gevherim
31-  Cesm-i lihanına edeyim nazı niyazımı
32-  Çok değişti bu dünyanın düzeni
33-  Çoktan beri dostlar yüzün görmedik
34-  Diyarı gurbette gam çekme sazım
35-  Eğer Hakka aşık olayım dersen
36-  Ela gözlerine kurban olduğum
37-  Elif ismini zikreylerim her zaman
38-  Erenlerle cem`imiz var
39-  Evliyalar evliyası
40-  Ey adem avare gezme cihanda
41-  Ey gafil Kur`an`dan sen ne sorarsın
42-  Ey kavm-i Kufiyanlar
43-  Ey menim deli divane gönlüm
44-  Gafil gezme bu cihanda kör gibi
45-  Gaflet uykusundan uyanıp geldim
46-  Gece gündüz ah-ü figan ederim
47-  Gece gündüz hasretini çekeriz
48-  Gece gündüz sohbetiniz
49-  Gece ve gündüz hayalim zikrim
50-  Gecenin Leyla sı seherin vakti
51-  Gel dost sitem ile cefa eyleme
52-  Gel ey benim dertli sazım
53-  Gel ey derviş halleşelim
54-  Gel feryad etme divane gönlüm
55-  Gel gönül aç gözünü gafletten uyan
56-  Gel gönül sabreyle uyma efsala
57-  Gel kardeş bühtan eyleme Hakk`a
58-  Gel kardeş sen yolumuza
59-  Gel kardeş seninle yola gidelim
60-  Gelin dostlar bir olalım
61-  Gittin bu ellerden görünmez oldun
62-  Gönlüm arz eyledi pir cemalin
63-  Gönül ah eyleyip feryada düştü  
64-  Gönül aşkın katarina
65-  Gönül bu gidişle Hakk`ı bulaman
66-  Gönül hasretini görmek istiyor
67-  Gönül senin ile seyyah edelim
68-  Görüp halinizi hayale düştüm
69-  Hakk`tan hakikat den haber almayan
70-  Hakk’a giden hacılardan
71-  Hakk’ın gündüz gecesini
72-  Her kavim içinde çıkar güruhlar
73-  Her sabah her sabah dileğim budur
74-  Her zaman dolaşma gaflet içinde
75-  Horasan erleri gerçekler piri
76-  İkrar yaylasında koyun güderdim
77-  İsmini sevdiğim gül yüzlü dostum
78-  Kahırlı kahırlı sitem eyleme
79-  Kalkıp yücesinden öten turnalar
80-  Kardeş aşka düşem dersen
81-  Kardeş benlik ile girme sen yola
82-  Kardeş bizi hor görme sen
83-  Kardeş sende Beytullah`ın gizlidir
84-  Kardeş senin çekilmedik nazın var
85-  Kaf, nun hitabı izhar olmadan
86-  Kesilmiyor şu derdimin efkarı
87-  Kıble me dönüp haki payım görmüşem
88-  Kış değil yaz değil bilinmez mevsim
89-  Künt ü Kenz`in sırrına mazhar olmayan
90-  Maksudumuz sensin geldim kapına
91-  Medet Allah ya Muhammed ya Ali
92-  Men bir dertli kervanım
93-  Mende arz eyledim gönül bağını
94-  Mü’minlik davası süren kardeşler
95-  Mustafa`dır mihracda gezer
96-  Nice yıllar şu cihanı dolaştım
97-  Nur kudret deminden gelir payımız
98-  Özünü sözünü gel bire bağla
99-  Ruhumda bir sıkıntı var
100-  Sabahın seherinde geldim kapına
101- Sakın incinme gönül nadan sözüne
102- Sana derim sana divane aşık
103- Sevda-yı aşkına düştüm ey dost
104- Seyran-i alemde bir güzel gördüm
105- Sırr-ı hakikate sırdaş olmayan
106- Süre geldim yollarına yüzümü
107- Şahların şahısın geldim kapına
108- Şeriat abdesti farz oldu bize
109- Şu devr-i dünyaya gelmezden ezel
110- Şu fani dünyada ben de gülmedim
111- Şu fani dünyaya geldim geleli
112- Şu gamlı gönlümün baharı geldi
113- Şu garip ellerde açıldı çiçekler
114- Şu gönlümde bir ateş var
115- Şu sinem şehrinde bir kapı gördüm
116- Ta ezelden aşıkız biz
117- Ta ezelden ikrarımız
118- Tenim bir zerreden hasıl eyleyen
119- Ustaz pazarına varayım dersen
120- Ustaz pazarında bir gül yeşerttim
121- Vardım erenler cem`ine
122- Vücudum şehrinde bir bahçe gördüm
123- Vücudun şehrinin yolun ararsan
124- Yaralı kalbimi çiğneyip geçtin
125- Yarim senden ayri düştü bu yolum
126- Yarim senden ayrılalı
127- Yine bir ateş düştü serime
128- Yine felek bizimle arayı açtı
129- Yine yardan bana bir name geldi
 
 
 
 
 
                                                         -  Ana Sayfa  -